Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – maj 2020
Nyheter – juli 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – december 2018

En brandsäker jul

Publicerad lördag 1 dec 2018, 16:34

Så här i juletider är det extra viktigt att tänka på brandsäkerheten hemma. Här följer därför några av Brandskyddsföreningens bästa tips och råd när det gäller en brandröksfri jul:

Stäng av spisen
Julens matlagning står för en stor brandrisk. Den vanligaste orsaken vid bränder i bostäder är den glömda spisen. Lämna aldrig spisplattan på utan uppsikt eftersom en torrkokning kan orsaka brand.

Kontrollera din brandvarnare
En fungerande brandvarnare kan vara en billig livförsäkring. Kontrollera att den fungerar genom att trycka på testknappen. Om den låter så fungerar den. Om inte, måste du byta batteri.


Släck ljusen
Statistiken visar att 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus inträffar i december. Ta för vana att den som tänder ljusen även är ansvarig för att släcka dem. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Hur fint man än tycker att det är ska brännbara material som mossa och plastdekorationer absolut inte användas i adventsljusstaken. Stenar och glas går däremot bra. En annan brandfara är värmeljus som står för nära varandra. De får värme av varandra och kan lätt flamma upp.

Vattna julgranen
Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld. En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller ett tomtebloss. Se till att granen alltid står i vatten. Den ska inte stå för nära ett element eller en öppen spis så att den torkar ut snabbare än nödvändigt.

Införskaffa pulversläckare
Pulversläckare är den bästa släckaren i ett privathushåll eftersom den fungerar på många sorts bränder, har hög släckeffektivitet, är lätt att använda och relativt underhållsfri. Din pulversläckare bör vara på minst sex kilo och ha en effektivitetsklass på åtminstone 43A 233BC. Ju högre sifferkod din brandsläckare har, desto mer effektiv är den.

Ha en brandfilt till hands

En brandfilt räcker inte som ensam brandsläckare, men är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Använd den för att dämpa en brand eller släcka en mindre brand i kläder eller möbler.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.